Kwaliteitsmanagement is een belangrijk element van elk bedrijf. Zonder kwaliteitsmanagement kunnen organisaties moeite hebben om aan de verwachtingen van de klant te voldoen en succes op lange termijn te boeken. ISO 9001 is een internationale norm die richtlijnen geeft voor het opzetten en onderhouden van effectieve kwaliteitsmanagementsystemen (QMS). Door de principes in deze norm te implementeren, kunnen bedrijven ervoor zorgen dat hun producten en diensten consistent voldoen aan de eisen van de klant. In deze blogpost geven we een overzicht van ISO 9001, bespreken we het belang van kwaliteitsmanagement voor bedrijven vandaag de dag en vertellen we waarom een ISO 9001 online training goed kan zijn voor bedrijven.

 

Wat is ISO 9001?

ISO 9001 is een kwaliteitsmanagementsysteem dat werd ontwikkeld door de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO). Het biedt organisaties een gestructureerde aanpak voor het beheren van processen binnen de organisatie en het verbeteren van de klanttevredenheid door normen op te stellen waaraan moet worden voldaan om te worden gecertificeerd. De ISO 9001-norm vereist van organisaties dat ze over systemen beschikken die hun prestaties controleren en meten, terwijl ze ook een kader bieden voor voortdurende verbetering. Het raamwerk omvat het stellen van doelen, het implementeren van controles, het monitoren van prestaties, het beoordelen van resultaten en het nemen van corrigerende maatregelen indien nodig. Al deze onderdelen zijn ontworpen om ervoor te zorgen dat een organisatie haar doelen en doelstellingen op de meest efficiënte en effectieve manier bereikt.

Voordelen van ISO 9001-certificering

Organisaties die een ISO 9001-certificering behalen, laten zien dat ze zich inzetten voor kwaliteitsbeheer en klanttevredenheid. Met deze certificering kunnen klanten erop vertrouwen dat een organisatie maatregelen heeft genomen om ervoor te zorgen dat hun producten of diensten aan bepaalde uitmuntendheidsnormen voldoen. Daarnaast biedt een ISO 9001-certificering organisaties ook een concurrentievoordeel; klanten geven vaak de voorkeur aan gecertificeerde bedrijven boven niet-gecertificeerde bedrijven omdat ze weten dat ze de producten of diensten van deze bedrijven beter kunnen vertrouwen dan die zonder certificering. Bovendien helpt het behalen van een ISO 9001-certificering de operationele efficiëntie te verbeteren door processen te verbeteren en verspilde middelen zoals onnodig papierwerk en inefficiënte procedures te elimineren.

Opleidingsvereisten voor certificering

Om een ISO 9001-certificering te behalen, moet het personeel van de organisatie training volgen over de vereisten van de norm, zodat ze begrijpen wat er nodig is om aan de norm te voldoen. Deze training kan bestaan uit het bijwonen van seminars of workshops, het volgen van online cursussen of het bekijken van webinars over onderwerpen die verband houden met de norm. Organisaties kunnen kiezen voor externe trainingsaanbieders die gespecialiseerd zijn in het voorbereiden van organisaties op hun certificeringen of interne trainers inhuren die goed op de hoogte zijn van de norm – wat het beste past bij hun behoeften. Daarnaast kiezen veel organisaties ervoor om online ISO 9001-trainingshulpmiddelen te gebruiken, zoals video tutorials of interactieve quizzen die het personeel altijd en overal toegang geven tot informatie om hen te helpen op de hoogte te blijven van de vereisten van de norm.

 

Kwaliteitsbeheersystemen

Naast het voldoen aan de eisen van de norm zelf, moeten gecertificeerde organisaties ook stappen ondernemen om hun kwaliteitsmanagementsystemen voortdurend te onderhouden. Dit houdt in dat bestaande processen binnen de organisatie regelmatig moeten worden geëvalueerd en dat er nieuwe processen moeten worden ontwikkeld die helpen om te voldoen aan zowel het interne beleid als aan externe voorschriften zoals die in de norm zelf zijn vastgelegd. Organisaties moeten er ook naar streven om hun kwaliteitsmanagementsystemen voortdurend te verbeteren door middel van gegevensanalyse en andere methoden om concurrerend te blijven in steeds veranderende markten en tegelijkertijd te zorgen dat de klanttevredenheid altijd hoog blijft.